elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 26.02.2020
Jesteś tutaj:

Majątek

Środki trwałe będące na stanie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie na dzień 31.12.2018roku.

 

DATA NAZWA    NR W KSIĘDZE WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

1976-01-01

2009-10-10

2013-09-23

2013-10-31

2017-11-29

Budynek oś. Błękitne 28 + termomodernizacja (wraz z ulepszeniem: wewnętrzna instalacja hydrantowa, wykonanie systemu odciągów kuchennych, wymiana schodów zewnętrznych) ŚT/1-10-106 1 358722, 98
1990-01-01 Magiel elektryczny ŚT/2-6-66-661 5.042,88
1999-02-21 Komputer + drukarka ŚT/3-4-48-487 4.079,30
2000-07-01 Pralnia czołowa elektryczna ŚT/4-6-66-661 7.930,00
2000-12-312014-11-05 Ogrodzenie z prętów stalowych w ramach na cokole betonowym dł. 219m ŚT/5-1-10-106 22.182,00
2000-12-31 Plac betonowy pow.185m2 ŚT/6-1-10-106 5.828,00
2000-12-31 Nawierzchnia asfaltowa z podbudową pow. 424m2 ŚT/7-1-10-106 13.780,00
2000-12-31 Chodnik z płyt betonowych pow.245m2 ŚT/8-1-10-106 6.615,00
2002-06-01 Elektryczny wyparzacz gastronomiczny ŚT/9-5-57-578 5.111,80
2004-04-01 Zmywarka do naczyń ŚT/10-5-57-578 5.215,50
2008-05-28 kuchnia 6 palników z piekarnikiem ŚT/11-5-57-578 11.980,40
2009-11-25 Zmywarka podblatowa FAOOR ŚT/12-5-57-578 7.456,03
2016-05-12 Zmywarka uniwersalna ŚT/13-5-57-578 4.900,00
 2017-10-09 Szatkownica do warzyw ŚT/14-5-57-578 3 560,00
 2017-10-16 Komputer DELL ŚT/15-4-48-487 3 549,00
RAZEM     1 465 952,89

 Dzierżoniów, dnia 31.01.2019 r.

 

 

PLAN FINANSOWY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 NA 2019 r.

zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2019 rok

Nr III/31/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28.12.2018roku

 

I. DOCHODY

§ Wyszczególnienie Plan na 2019 r.
855 Rodzina 225 338
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 225 338
0830 Wpływy z usług  225 338
  Razem Rozdział 225 338

 

 

II. WYDATKI

Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 r.
§855  Rodzina  1 051 520
§85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  1 051 520
     
§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 400,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 049,00
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 411,00
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 116 472,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy 12 518,00
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 366,00
§4220 Zakup środków żywności 81 081,00
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00
§4260 Zakup energii 48 000,00
§4270 Zakup usług remontowych 2000,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych 1300,00
§4300 Zakup pozostałych usług 23 438,00
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1 700,00
§4390 Zakup   usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 300,00
§4410 Podróże służbowe krajowe 390,00
§4430 Różne opłaty i składki 1 690,00
§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24 975,00
&4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30
§4700 Szkolenia   pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  0
     
  Razem   rozdział            1 051 520,00   

Informacje o artykule

Data utworzenia: 27.06.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 220
Dodał:
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
24.02.2019
19:33:13
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:32:37
edycja
Administrator
Majątek i Budżet
24.02.2019
19:31:19
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:29:55
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:29:35
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:22:19
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:15:42
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:12:25
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:11:22
edycja
Administrator
Majątek
24.02.2019
19:06:36
edycja
Administrator
Majątek
27.06.2018
14:37:57
edycja
Administrator
Majątek
27.06.2018
14:35:52
dodanie
Administrator
Majątek