elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Środa 26.02.2020

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Powiat Dzierżoniowski zorganizował 4 punkty bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – czynne od poniedziałku do piątku w 2019 r.

Rejestracja:
telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64
elektronicznie na stronie www.pow.dzierzoniow.pl (baner bezpłatna pomoc prawna) lub po zeskanowaniu QR – codu

 1. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  od godz. 7.30 do godz.11.30 – obsługiwany przez radców prawnych.
  Telefon do punktu: 74 832 52 08
  2. Punkt: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314
  od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez adwokatów.
  Telefon do punktu: 74 832 52 08
  3. Punkt: Gmina Bielawa - Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5
  poniedziałek 7.30-11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30 - obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi.
  Telefon do punktu: 699 801 659
  4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Gmina Pieszyce - siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach przy ul. Kościuszki 2 od godz. 10.00 do godz. 14.00 - obsługiwany przezS towarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”.
  Telefon do punktu: 74 817 62 46

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).
Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Finansowanie:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary działania:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 10.01.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 147
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
10.01.2019
19:48:23
edycja
Administrator
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
10.01.2019
19:47:56
edycja
Administrator
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
10.01.2019
19:46:59
dodanie
Administrator
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej